Tema 4 kelas 5d

Hari : Selasa
Tgl : 16 Nopember 2021
Pelajaran : IPA

Materi : Menjelaskan organ peredaran darah manusia beserta fungsinya.
Organ peredaran darah manusia adalah organ – organ yang berfungsi mengedarkan darah yang ada dalam tubuh manusia.Darah berfungsi untuk mengedarkan bahan-bahan yang di butuhkan seperti oksigen,bahan makanan dsb.darah dapat mengalir ke seluruh tubuh karena di dalam tubuh kita terdapat organ peredaran darah.Organ peredaran darah pada manusia meliputi jantung sebagai pemompa darah , pembuluh darah sebagai saluran tempat darah beredar dan darah.
Jantung terdiri dari 4 ruangan :
1. serambi kanan
2. Serambi kiri
3. Bilik kanan
4. Bilik kiri
Pembuluh darah ada 2 macam :
1. Pembuluh nadi ( arteri )
2. Pembuluh balik ( vena )
Peredaran darah manusia termasuk peredaran darah tertutup karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah,setiap beredar darah melalui jantung dua kali sehingga di sebut peredaran darah ganda.
peerdaran darah ganda meliputi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar.

Tugasnya :
Jawablah pertanyaan di bawah ini !
1. Apa fungsi darah pada tubuh manusia ?
2. Tuliskan alat peredaran darah manusia!
3. Tuliskan empat ruang pada jantung manusia !
4. Apa fungsi jantung ?
5. Mengapa peredaran darah manusia di sebut peredaran darah tertutup ?